Zasady

Komunikat w sprawie wysokości opłaty licencyjnej

W sezonie pływackim 2022/2023 opłata licencyjna, o której mowa w punkcie 12 regulaminu, wynosi 10 zł.

Komunikat w sprawie ilości zawodów

W sezonie 2022/2023 wynik punktowy obliczany jest w oparciu o najlepsze wyniki uzyskane w 6 zawodach cyklu ICP.