Zasady

Komunikat w sprawie wysokości opłaty licencyjnej

W sezonie pływackim 2023/2024 opłata licencyjna, o której mowa w punkcie 12 regulaminu, wynosi 10 zł.

Komunikat w sprawie ilości zawodów

W sezonie 2023/2024 wynik punktowy obliczany jest w oparciu o najlepsze wyniki uzyskane w 6 zawodach cyklu ICP.

Kategorie wiekowe

35 rok od 1988 w „górę”

36-55 rok od 1987 do 1968

56 rok od 1967 w „dół”