Za wskazanie temperatury wody odpowiedzialny jest organizator.

Oficjalny pomiar temperatury wody musi zostać dokonany oraz ogłoszony w przediale od 30 min do 20 min przed rozpoczęciem pierwszego biegu.

Pomiaru dokonują co najmniej 2 osoby sporządające protokół z pomiaru – zawierający oznaczenie miejsca doknania pomiaru, datę i godzinę sporządzenia, temperatury wody, dane oraz podpisy osób wykonujacych pomiar.

Pomiar musi zostać dokonany na głębokości do 20 cm od lusta wody oraz w miejscu w kórym od lustra wody do dna zbiornika jest co najmniej 1m.